دوره جامع و کاربردی مهارتهای درآمدزایی در حوزه سلامت

  مرکز برگزار کننده: مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی ایران اساتید:) اساتید و متخصصین کارآفرینی حوزه سلامت ودانشگاه گروه هدف:…

0
11,000,000 تومان