عطر شخصی خودت را بساز (با کمک هوش مصنوعی)

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

مرکز برگزار کننده: مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی ایران اساتید: ( همراه یک رزومه مختصر از سوابق کاری) دکتر بیتا…

58
300,000 تومان

عطر شخصی خودت را بساز (با کمک هوش مصنوعی)

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

 ساعت عناوین کلی نام و نام خانوادگي سخنران تخصص سخنران 9:00-9:05 قرآن و سرود     9:05-9:10 خوش آمدگویی دکتر…

0
500,000 تومان