آشنایی با قوانین مالکیت فکری و راهکارهای رفع چالشهای آن در کسب و کار

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

مرکز برگزار کننده: شتابدهنده سلولهای بنیادی و طب بازساختی دانشگاه علوم پزشکی ایران اساتید: ( همراه یک رزومه مختصر از…

49
500,000 تومان

مالکیت فکری و فوت وفنهای رفع چالش ها آن در حوزه غذا و دارو

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

مرکز برگزار کننده: معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران اساتید: دکتر بیتا مهروی استاد نانوفناوری پزشکی دانشگاه علوم…

1
200,000 تومان