فوت و فنهای اخذ مجوز تولید محصولات نانو

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

مرکز برگزار کننده: مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی ایران اساتید:) اساتید و متخصصین کارآفرینی حوزه نانو فناوری پزشکی گروه هدف:…

0
1,000,000 تومان