فارغ‌التحصیل دکترای تخصصی (PH.D) ایمنی‌شناسی آزمایشگاهی

کارشناسی ارشد میکروب‌شناسی آزمایشگاهی (میکروبیولوژی)

استادیار ایمنی شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

عضو هیات علمی گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

عضو و همکار مرکز تحقیقات ایمونولوژی و پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری‌های عفونی