– متخصص نانوفناوری پزشکی

– مدال نقره مسابقه ملی نانو سال 1398، ستاد توسعه ویژه فناوری نانو، نهاد ریاست جمهوری، تهران، ایران.

– دانش آموخته برتر بنیاد ملی نخبگان

– مدرس تراز “الف” ستاد توسعه ویژه فناوری نانو، نهاد ریاست جمهوری.

– مدرس برتر ستاد توسعه ویژه فناوری نانو، نهاد ریاست جمهوری.

– نخستین شناسایی نانوباکتری‌ها در کشور ایران.

– بورسیه تحصیلی 6 ماهه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته نانوفناوری پزشکی.

– حضور در نانواستارت آپ ستاد توسعه ویژه فناوری نانو، نهاد ریاست جمهوری (سال 98) با موضوع “تولید فیلترهای سرنگی نانومقیاس”

– نفر اول ورودی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رشته نانوفناوری پزشکی مقطع دکتری تخصصی (PhD) سال 1391.